بررسی رتبه الکسا

بررسی رتبه الکسا

(Alexa Rank Checker)


یک آدرس وارد نماییدنحوه بررسی رتبه الکسا ‏
بررسی کردن رتبه سایت در گوگل از روش های بسیار عالی برای مشاهده و بررسی وضعیت وب سایت شما ‏در اینترنت میباشد. هرقدر که رتبه سایت از 0 تا 10 در گوگل بالاتر باشد، شما در وضعیت بسیار خوبی قرار ‏دارید به این معنی که یک سایت با داشتن رتبه 10 دارای بهترین وضعیت حل حاضر میباشد. بسیاری از افراد ‏میدانند که درجه بندی کردن وب سایت در الکسا هر یکی از راه های خوب برای تخمین زدن وضعیت فعلی هر ‏سایتی میباشد. هرقدر که در الکسا رتبه کمتری داشته باشید از وضعیت بهتری برخوردار هستید. به این معنی ‏که سایتی با رتبه 1 وضعیت بهتری نسبت به دیگر وب سایت ها دارد. ‏