بررسی پیج رنک گوگل

بررسی پیج رنک گوگل

(PageRank Checker)

تا 100 آدرس می توانید وارد نمایید (هر آدرس در یک خط!)نحوه محاسبه دقیق پیج رنک گوگل

گوگل سایت ها را با عدد رتبه بندی میکند که به آنPage Rank ‎‏ میگویند این عدد از صفر تا 10 میباشد و برای مدیران وب ‏سایت ها بسیار ارزشمند است زیرا هر قدر که این عدد به 10 نزدیک تر باشد در نتیج جستجو بیشتر احتمال دارد که در ‏صفحات اول باشند و در تنیجه دیده میشوند همینطور ترافیک بیشتری برای وب سایت ایجاد میکند.‏
موارد گوناگونی مثل لینگ دیگران به سایت شما، طراحی حرفه ای و سبک صفحات، عمر دامنه و نرخ در این عدد اثر ‏میگذارد. مشکلی که وارد سیستم ‏Page Rank‏ گوگل شده، پایین بودن دقت آن میباشد زیرا که امکان دارد اختلاف زیادی از ‏لحاظ ترافیک و محبوبیت داشته باشند در صورتیکه ‏Ranking‏ سایت ها هر دو یک میباشد. اما گوگل از اعلام کردن عدد ‏دقیق تر برای آن جلوگیری میکند. پس اگر قصد دارید اختلاف میان دو سایت را با رنکینگ یکسان پیدا کرده و  متوجه شوید ‏که از لحاظ محبوبیت تا چه حد متفاوت هستند.‏