انتخاب کننده رنگ

انتخاب کننده رنگ

(Color Picker)


CSS Color

انتخاب کننده رنگ

به راحتی میتوان با کلیک کردن و کشیدن ماوس روی ناحیه انتخابی، رنگ مورد نظر را انتخاب کرد. ابتدا مقادیر هگزادسیمال، RGB، HSL یا CMYK برای پیدا کردن یک رنگ خاص در زمینه های بالا وارد کرده و سپس آن را به پالت خود اضافه کنید. به همین راحتی!


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Color Picker qr img

 


اشتراک گذاری