بررسی بلک لیست ایمیل

بررسی بلک لیست ایمیل

(Blacklist Lookup)


یک آدرس وارد نماییدآموزش نحوه بررسی بلک لیست ایمیل

بعضی اوقات به دلایل متفاوتی ‏IP‏ سرور مجازی اصلی و یا ‏IP‏ ایمیل شما بلاک یا همان مسدود میشود و این امکان وجود ‏دارد که ایمیل های برگشت بخورند و یا به فولدر اسپم انتقال یابند شما میتوانید با استفاده از همین سایت و وارد کردن آدرس ‏وب سایت خود به بررسی برای بررسی بلک لیست ایمیل‎ ‎‏ بپردازید.