بررسی وضعیت کش در گوگل

بررسی وضعیت کش در گوگل

(Google Cache Checker)


تا 20 آدرس می توانید وارد کنید (هر دامنه در خط جداگانه وارد شود!)در حال بررسی...

نحوه بررسی وضعیت کش در گوگل

اگر که سرور مجازی وب سایت شما غیر فعال باشد و یا در دسترس نباشد گوگل سایت را آفلاین در حافظه ‏پنهان ذخیره میکند تا در صورت مراجعه کاربران به سایت مشکلی ایجاد نشود. ‏
با استفاده از ابزار بالا و وارد کردن آدرس سایت میتوانید وضعیت گوگل کش خود را مشاهده کنید. ‏