بررسی سایت با AVG آنتی ویروس

بررسی سایت با AVG آنتی ویروس

(AVG Antivirus Checker)

Enter up to 20 URLs (Each URL must be on separate line)چگونگی بررسی سایت با‎ AVG ‎آنتی ویروس

ابزار ‏AVG‏ وضعیت امن بودن وب سایت را به شما نشان میدهد همینطور فایل ها ‏خراب و ویروسی را اگر در سایت وجود داشته باشد بررسی میکند و برطرف میکند ‏تا در زمان استفاده از سایت کاربر با مشکلی مواجه نشود. همینطور بدافزارها و کلیه ‏فایل های خراب روی سایت را شناسایی میکند