بررسی سایت با AVG آنتی ویروس

بررسی سایت با AVG آنتی ویروس

(AVG Antivirus Checker)

تا 20 دامنه می توانید وارد کنید (هر دامنه در خط جداگانه وارد شود!)چگونگی بررسی سایت با‎ AVG ‎آنتی ویروس

ابزار ‏AVG‏ وضعیت امن بودن وب سایت را به شما نشان میدهد همینطور فایل ها ‏خراب و ویروسی را اگر در سایت وجود داشته باشد بررسی میکند و برطرف میکند ‏تا در زمان استفاده از سایت کاربر با مشکلی مواجه نشود. همینطور بدافزارها و کلیه ‏فایل های خراب روی سایت را شناسایی میکند