ایجاد گذرواژه

(Password Generator)
ایجاد گذرواژه

 آمار گرفته شده نشان دهنده این است که بیشتر از هشتاد درصد از هک های اخیر، به دلیل ضعیف بودن و یا دزدیده شدن کلمه عبور است. کلمه های عبور را باید یک تهدید امنیتی واقعی دانست. در صورتی که قصد دارید تمام اطلاعات شخصی خود را حفظ کنید، باید گذرواژه های بسیار قوی و بزرگی ایجاد کنید. ابزار Password Generator این امکان را به شما میدهد تا رمزهای عبور پیچیده که شامل اعداد، حروف و نمادها هستند برای خود ایجاد کنید.