نمایش رکورد های DNS

نمایش رکورد های DNS

(Find DNS records)


یک آدرس وارد نماییدنمایش رکورد های DNS

در صورتی که به دنبال سوابق DNS در یک دامنه هستید باید از یک ابزار سئو استفاده کنید تا این اطلاعات را بدست آورید. برای بدست آوردن این اطلاعات میتوانید در مرورگر خود checkup.tools را جستجو کرده و پلاگین find DNS records را پیدا کرده و ری آن کلیک کنید. سپس آدرس مورد نظر را در مرورگر جستجو کرده و روی گزینه سابمیت کلیک کنید تا اطلاعات DNS در اختیار شما قرار بگیرد.