ساخت سایت مپ

ساخت سایت مپ

(XML Sitemap Generator)


نام دامنه را وارد نمایید


Modified date
dd/mm/yyyy
Change frequency
Default priority
How many pages do I need to crawl?

درباره ایجاد سایت مپ

با استفاده از این ابزار میتوانید نحوه ایجاد سایت مپ ‏XML‏ را برای وب سایت ها خود راحت کنید. ایجاد و ‏استفاده کردن از سایت مپ به شما این امکان را میدهد تا توانایی استفاده از ابزارهایی مثل وب مستر تولز ‏گوگل و ابزار های دیگر وب مستر ها بصورت بهینه میدهد.‏‎ ‎شما بدون احتیاج داشتن به اطلاعات فنی و یا ‏کدنویسی برای ایجاد سایت مپ میتوانید این عمل را انجام دهید. تنها باید آدرس وب سایت خود را در ‏Box‏ بالا ‏وارد کنید و سپس پارامترهای مرتبط به سایت مپ خود را وارد کنید :‏
تاریخ تغییر‎:‎
با استفاده از این متغیر میتوانید آخرین بروزرسانی در وب سایت خود را مشاهده کنید که به موتورهای جستجو ‏در ‏index‏ صفحه ها کمک میکند. شما این امکان را دارید که تاریخی را ثبت نکنید و یا تاریخ امروز که تاریخ ایجاد ‏سایت مپXML ‎‏ میباشد را انتخاب کرده و یا یک تاریخ دلخواه را تعیین کنید.‏‎ ‎
بازه زمانی‎:‎
مقدار تعیین شدن در این قسمت به موتورهای جستجو اطلاع میدهد که این وب سایت هر چند ‏وقا یکبار آپدیت میشود. اگر که سایت شما به طور دائم در حال تغییر کدرن میباشد میتوانید از ‏گزینهAlways ‎‏ و یا از دیگر گزینه های که از ساعتی تا سالانه را به شما میدهد را استفاد کنید.‏‎ ‎
الویت پیش فرض‎:‎
پیش از توضیح در رابطه با این گزینه باید این موضوع را بدانید که مقدار مشخص شده در این متغیر اثری روی ‏رتبه شما در موتورهای جستجو نمیگذارد. همچنین میتواند عددی بین ۰.۰ تا ۱.۰ که نشان دهنده اهمیت این ‏صفحه نسبت به صفحه های دیگر وب سایت میباشد‎ .‎‏ در واقع موتورهای جستجو از این عدد استفاده میکند تا ‏اگر دو صفحه یک شکل در وب سایت شما یک موضوع را در محتوای خود دارا هستند مشخص کرده و که کاربر ‏را به کدام یک راهنمایی کند. مقدار پیشفرض آن 5/0 میباشد.‏