سئو کردن آدرس صفحات

سئو کردن آدرس صفحات

(URL Rewriting Tool)


یک آدرس وارد نماییدEg. http://www.example.com/test.php?firstid=1&secondid=10

بهینه سازی آدرس صفحات ‏

از مواردی برای رتبه بندی صفحه های مرتبط با یک موضوع بوسیله موتورهای ‏جستجوگر آدرس اینترنتی یعنی ‏URL‏ صفحه های وب میباشد که اگر کابر آن ‏آدرس را در نوار آدرس مرورگر خود قرار داد  یا با استفاده از صفحه دیگر که به ‏آن لینک داده شده بتوانند وارد آن صفحه شوند. برای بهینه سازی آدرس صفحه ها ‏میبایست از کلمات کلیدی مرتبط به اسم صفحه ها و شاخه های ‏URL‏ استفاده کنید. ‏
همینطور ساختار ‏URL‏ سایت خود را کوتاه کنید.‏