بررسی رتبه در گوگل و یاهو

بررسی رتبه در گوگل و یاهو

(Keyword Position Checker)


نام دامنه را وارد نمایید :


کلمات مورد نظر :


بررسی موقعیت تا :

 


در هر خط یک کلمه کلیدی وارد نمایید.

مثال:
keyword1
keyword2
keyword3



در حال بررسی...

بررسی رتبه کلمه مورد نظر در گوگل و یاهو

از هدف های تمام کاربران وب سایت ها این است که در نتایج جستجو موتورهای جستجو، جزو سه نتایج اول صفحه باشند. رسیدن به این سه جایگاه برتر کمی طول می کشد اما اگر به خوبی تلاش کرده و کلمات خوبی را به عنوان کلمات کلیدی انتخاب کرده باشید، میتوانید به این سه جایگاه برسید. اولین کاری که باید انجام دهید، بررسی رتبه در گوگل و یاهو است که برای بررسی کردن ان ها، ابزارهای بسیاری در اینترنت وجود دارد.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Keyword Position Checker qr img

 


اشتراک گذاری