بررسی رتبه در گوگل و یاهو

بررسی رتبه در گوگل و یاهو

(Keyword Position Checker)


نام دامنه را وارد نمایید :


کلمات مورد نظر :


بررسی موقعیت تا :

 


در هر خط یک کلمه کلیدی وارد نمایید.

مثال:
keyword1
keyword2
keyword3در حال بررسی...

بررسی رتبه کلمه مورد نظر در گوگل و یاهو

با این ابزار کاربردی می توانید براحتی رتبه سایت خود را در کلمه مورد نظر مشاهده نمایید

رتبه سایت شما در موتورهای جستجوی گوگل و یاهو بررسی می شود و می توانید مقدار نتایج جستجو را تغییر دهید

همچنین امکان بررسی چندین کلمه همزمان نیز وجود دارد