ایجاد QR کد

(QR Code Generator)متن را برای رمزگذاری وارد کنید:


اندازه تصویر:
خطای اصلاح سطح:


ایجاد کد QR

QR کلمه مختصر شده کد پاسخ سریع می باشد. این کد با علامت تجاری Denso Wave Incorporated به ثبت رسیده است. این کد، یک کد دو بعدی بوده و امکان مشاهده آن از سمت گوشی های هوشمند، تبلت و کامپیوترهای با وب کم یا همان دوربین، هست. بیشتر از چهار هزار کاراکتر در کد QR  میتوانند رمزگذاری شوند. زمانی که این کد را می سازید، دیگر نمیتوانید آن را ویرایش کنید. بنابراین اگر میخواهید کد خود را ویرایش کنید باید کد دیگری بسازید. پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور از این کد به جای کدهای سنتی روی آیتم های تجاری استفاده شود. این کدها برای استفاده شخصی و تجاری، هیچ محدودیتی ندارند.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

QR Code Generator qr img

 


اشتراک گذاری