شمارنده کلمه ها

شمارنده کلمه ها

(Word Counter)

جمله یا پاراگراف مورد نظر را وارد نمایید:نتیجه

تعداد کلمات: 0 | تعداد کاراکتر ها: 0


توضیحات در مورد شمارنده کلمات

این ابزار یک ابزار کاربردی برای نویسندگان است که خیلی راحت با کپی کردن متن خود در این باکس می توانند از تعداد کلمات و حروف به کار رفته در متن اطلاع یابند

یک ابزار حتما نباید پیچیده باشد تا کاربردی باشد، بلکه برخی ابزار ها مانند این ابزار می توانند بسیار کاربردی و مفید باشند.