بررسی لینک های سایت

بررسی لینک های سایت

(Link Analyzer)بررسی لینک های سایت

ابزار آنالیز کننده لینک ها، این امکان را به مدیران، صاحبان وب سایت و متخصصان جستجوگر اینترنتی به صورت رایگان میدهد تا لینک های یک وب سایت را تحزیه تحلیل کرده و توسعه دهند. این ابزار همچنین این توانایی را نیز دارد تا به عنوان یک عنکبوت، در صفحه خاص وب سایتتان، crawling را شناسایی کند. تمام کاری که باید همین حالا انجام دهید، این است که آدرس وب سایت خود را در کادر بالا نوشته و روی دکمه تجزیه و تحلیل کلیک کنید تا لینک های شما را در چند ثانیه آنالیز کند.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Link Analyzer qr img

 


اشتراک گذاری