بررسی بک لینک ها

بررسی بک لینک ها

(Backlink Checker)


نام دامنه را وارد نمایید بررسی بک لینک ها

شما میتوانید با استفاده از ابزار بررسی لینک ها، هر نوع اطلاعاتی که در مورد کیفیت لینک ها در سایت احتیاج دارید را بدست آورید. ابزار بررسی لینک ها این امکان را به شما میدهد تا مثل یک پشتیبان بک لینک های خود را کنترل کنید. با استفاده از این ابزار رایگان، ده نتیجه در هر صفحه به شما نشان داده می شوند. هرکدام از این نتیجه ها به شما منبع لینک و یا صفحه ای که در سایت و یا صفحه شما وارد شده، نشان میدهد. زمانی که روی لینک کلیک کنید، صفحه در یک پنجره جدید باز خواهد شد، بنابراین شما باید از سمت راست، رتبه صفحه گوگل که دارای لینک منبع شما است را ببینید. در دومین ستون، متن لنگر برای توصیف کردن صفحه و یا سایت قرار داده شده. در آخرین ستون هم اگر دارای پرچم قرمز رنگ باشید، به معنی بدون دنبال بودن لینک است.