ایجاد ریدایرکت Htaccess

ایجاد ریدایرکت Htaccess

(Htaccess Redirect Generator)


1. نوع تغییر مسیر را انتخاب کنید

2. نام دامنه را وارد نمایید


www را وارد نکنید فقط نام دامنه - به عنوان مثال yourdomain.com

3. کد خود را دریافت کنید


4. کد را به فایل .htaccess خود کپی کنیدایجاد ریدایرکت Htaccess

اگر همه دستورهای وب سایت ها در فایل .htaccess وارد می کنید تا وب سرور خوانده شند باید کد HTML بلد باشند. با دستورات فایل .htaccess را میتوان با استفاده از یک ویرایشگر متن ایجاد کرد اما نمی شود از آن به عنوان یک ابزار استفاده کرد. برای ریدایرکت کردن  www به www یا از www به non-www، ابزار Htaccess Redirect Generator بوجود امده. با استفاه از این ابزار میتوان برای تولید کردن دستوری که در htaccess در وب سایت استفاده کرد. 


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Htaccess Redirect Generator qr img

 


اشتراک گذاری