مقایسه کدها

(Code Difference Comparison Tool)نوع نمایش تفاوت:  

متن اصلی

متن دوم

مقایسه کدها

ابزار مقایسه کدها یک ابزار رایگان و آنلاین بوده تا فایل ها و پوشه های مختلف را باهم مقایسه کند. این ‏ابزار بیشتر سیستم های کنترل منبع رایج را مثل ‏TFS، ‏SVN، ‏GIT، ‏Mercurial‏ و ‏Perforce‏ ادغام می ‏کند. ابزار مقایسه کدها به شکل یک فایل مستقل و یک برنامه افزودنی ویژوال استودیو ارائه شده. شما ‏میتوانید با استفاده از این ابزار رایگان به صورت کاملا حرفه ای فایل های کد منبع را مقایسه کده وهرگونه ‏تغییر در ساختار را ببینید. ‏


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Code Difference Comparison Tool qr img

 


اشتراک گذاری