ایجاد Open Graph

(Open Graph Generator)


فیلدهای مورد نیاز را پر کنید.

کد خود را دریافت کنید

کد خود را کپی کنید.
<meta property="og:title" content="">
<meta property="og:site_name" content="">
<meta property="og:url" content="">
<meta property="og:description" content="">
<meta property="og:type" content="">

Open Graph Generator

برای راحت ایجاد متاتوگ باز گرا، لازم نیست که در HTML کدگذاری انجام دهید و یا دنباله آن تگ ایجاد کنید. تمام چیزی که در این لحظه نیاز دارید، یک ابزار گرافیکی متا تگ است. با استفاده از کادر بالا می توانید به راحتی بتوانید به ابزار MetaTag گرافیک ژنراتور دسترسی داشته باشید. در این بخش باید تمام فیلدهای مورد نیاز را با تگ های گراف باز کنید و بعد از آن در هدر کد HTML سایت باز شود. سگس آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Open Graph Generator qr img

 


اشتراک گذاری