محاسبه حجم یک صفحه

محاسبه حجم یک صفحه

(Page Size Checker)محاسبه حجم یک صفحه

ابزار Page Size Checker، یکی از ابزارهای جستجوگر بوده که در طی سالهای اخیر طراحی شده است. این ابزار، یک اصلاح کننده اندازه صفحه بوده که میتواند اندازه صفحه هر URL را تشخیص داده و بشناسد. با استفاده از این ابزار کاربران میتوانند به صورت آنلاین اندازه وب سایت خود را بررسی کنند. در صورتی که وب سایت شما دیر بارگذاری می شود، باید روی سرعت آن کار کنید. چرا که کاربران اینترنتی این روزها برای بارگذاری دیر صفحات صبر نمی کنند. سعی کنید از محتویات رسانه ای کمتر با اندازه کوچکتر استفاده کنید تا بارگیری کند نشود. از مواردی که میتواند اندازه صفحه را افزایش دهد میتوان به . فیلم ها، تصاویر، صوتی، گرافیک، فلش و سایر اشکال رسانه های جاسازی اشاره کرد.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Page Size Checker qr img

 


اشتراک گذاری