تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل

تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل

(Google Index Checker)تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل

 شما میتوانید با استفاده از ابزار Google Index Checker، تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل را از چند وب سایت به صورت همزمان بررسی کنید. اکثر مدیران وب سایت ها و متخصصان سئو برای آن که آمار ایندکس شدن صفحات وب را بررسی و ردیابی کنند، از ابزار Google Index Checker استفاده می کنند. با وارد کردن آدرس صفحه در کادر بالا، در کسری از ثانیه، یک دایرکتوری کامل از جزئیات صفحه را به شما میدهد.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Google Index Checker qr img

 


اشتراک گذاری