تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل

تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل

(Google Index Checker)


یک آدرس وارد نماییدنحوه مشاهده تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل

از جمله موارد مهمی که میبایست در بازاریابی اینترنتی و بهینه سازی انجام دهید بدست آوردن آمار و ‏اطلاعات از سایت خود میباشد. مهم است که آگاه باشید چه صفحاتی از وب سایت شما ایندکس شده و ‏سرعت ‏Index‏ آن ها به چه صورت میباشد. با وارد کردن آدرس صفحه مورد نظر تعداد ‏صفحات ایندکس شده در گوگل را میتوانید مشاهده کنید. ‏