بررسی وضعیت gzip

(Check GZIP compression)


یک آدرس وارد نماییدبررسی وضعیت gzip

اگر میخواهید بررسی کنید که فشرده سازی gzip انجام می شود، آدرس دامنه خود را وارد کادر بالا کرده و روی دکمه زیر کلیک کنید تا وضعیت بررسی شده و به نشان دهد که آیا فشرده سازی در سایت شما انجام می شود یا نه. علاوه بر وضعیت اطلاعاتی هم راحت به هدر وب سایت ها نشان داده می شوند.