بررسی وضعیت gzip

(Check GZIP compression)بررسی وضعیت gzip

اگر میخواهید بررسی کنید که فشرده سازی gzip انجام می شود، آدرس دامنه خود را وارد کادر بالا کرده و روی دکمه زیر کلیک کنید تا وضعیت بررسی شده و به نشان دهد که آیا فشرده سازی در سایت شما انجام می شود یا نه. علاوه بر وضعیت اطلاعاتی هم راحت به هدر وب سایت ها نشان داده می شوند.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Check GZIP compression qr img

 


اشتراک گذاری