بررسی آیپی کلاس C

بررسی آیپی کلاس C

(Class C Ip Checker)

تا 40 دامنه می توانید وارد کنید (هر دامنه در خط جداگانه وارد شود!)نحوه بررسی آیپی کلاس C با استفاده از کادر بالا

سرور مجازی ها و وب سایت های مرتبط اکثرا با IP های کلاس C مشترک میزبانی میشوند. سعی کنید از و سایت هایی که ip کلاس آن C میباشد و با شما اشتراک دارد لینک بگیرید زیرا که با الگوریتم های موتورهای جستجو سازگار میباشد و همین موارد برای رتبه سایت شما بسیار مفید میباشد. با استفاده از وارد کردن آدرس سایت خود این قابلیت را دارید که کلیه لینک های دریافتی از سایت هایی که IP کلاس C دارند و با شما مشترک هستند را ببینید.