بررسی آیپی کلاس C

بررسی آیپی کلاس C

(Class C Ip Checker)


تا 40 دامنه می توانید وارد کنید (هر دامنه در خط جداگانه وارد شود!)بررسی آیپی کلاس C

برای هر دستگاهی که به دیگر دستگاه های داخل اینترنت متصل است، یک آدرس IP اختصاصی داده می شود. برای اینکه سیستم ها در شبکه های توریع شده مثل اینترنت، هر گره در شبکه را یک آدرس اختصاصی مشخص کنند، این ادرس با نام آدرس IP یا IP شناخته می شود. آدرس IP ها یک ادرس دودویی 32 بیتی هستند که دارای دو زیر آدرس برای شناسایی شبکه و میزبان شبکه اند. آدرس آی پی دارای چهار مجموعه از صفر تا 255 است که بوسیله (.) در نوشتار از هم جدا می شوند، به عنوان مثال 192.68.100.4 . شما میتوانید با استفاده از ابزار بررسی آیپی کلاس C، کلاس آدرس آی پی های خود را پیدا کنید.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Class C Ip Checker qr img

 


اشتراک گذاری