نمایش آیپی سایت

نمایش آیپی سایت

(Domain into IP)


یک آدرس وارد نماییدنمایش آیپی سایت

در بعضی مواقع برای داشتن دسترسی به کنترل پنل هاست و یا ‏ FTP‏ احتیاج به ‏IP‏ خود دارید. ‏برای نمایش آیپی سایت خود میتوانید با وارد کردن آدرس سایت خود در کادر بالا ‏IP‏ را بدست ‏آورید.‏