بررسی نسبت کد به متن

بررسی نسبت کد به متن

(Code to Text Ratio Checker)


یک آدرس وارد نماییدبررسی نسبت کد به متن

نسبت کد به متن درصد واقعی متن است که یک صفحه وب خاص دارد. منظور از کد، کد HTML بوده در صفحه جاسازی شده، در حالی که متن واقعی نوشته و یا محتوای نوشته شده رد صفحه قرار دارد. در صورتی که بسیاری از لینک ها یا تصویرها که در یک صفحه وب اضافه شده اند، از قبل وجود داشته باشند، احتمال بیشتر بودن کدهای HTML زیاد است. زمانی که این اتفاق روی میدهد، سرعت بارگزاری صفحات پایین آمده و بنابراین کاربر ناراضی صفحات شما را ترک خواهد کرد. ابزار بررسی نسبت کد به متن این امکان را به شما میدهد که کد را به متن تبدیل کرده و نسبت محتوا را محاسبه کند.