بررسی نسبت کد به متن

بررسی نسبت کد به متن

(Code to Text Ratio Checker)بررسی نسبت کد به متن

نسبت کد به متن درصد واقعی متن است که یک صفحه وب خاص دارد. منظور از کد، کد HTML بوده در صفحه جاسازی شده، در حالی که متن واقعی نوشته و یا محتوای نوشته شده رد صفحه قرار دارد. در صورتی که بسیاری از لینک ها یا تصویرها که در یک صفحه وب اضافه شده اند، از قبل وجود داشته باشند، احتمال بیشتر بودن کدهای HTML زیاد است. زمانی که این اتفاق روی میدهد، سرعت بارگزاری صفحات پایین آمده و بنابراین کاربر ناراضی صفحات شما را ترک خواهد کرد. ابزار بررسی نسبت کد به متن این امکان را به شما میدهد که کد را به متن تبدیل کرده و نسبت محتوا را محاسبه کند.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Code to Text Ratio Checker qr img

 


اشتراک گذاری