ساخت فاوآیکن

(Favicon Generator Tool)


ایجاد favicon با برای سایت شما توسط تصویر انتخابی.این ابزار هر PNG، JPEG یا GIF را به فایل ICO تبدیل می کند که می تواند در وب سایت، رایانه یا نرم افزار موبایل استفاده شود.تصویر زیر نشان می دهد که چگونه مرورگر وب فاویکون وب سایت را نشان می دهد.


PNG, JPEG, JPG, GIF حجم تصاویر باید حداکثر 2 مگابایت باشد.

ساخت فاوآیکن برای سایت

با استفاده از بسیاری از پلتفرم ها و آیکون ها، کمی دشوار است که فایل های آیکون 1616x کوچک که در نوار آدرس مرورگر شما در کنار آدرس سایت شما نشان داده شوند. بسیاری از آنها در کنار اسم سایت در لیست برگه های باز و به لیست نشانه های کاربر وارد می شوند. به همین خاطر کابران میتوانند خیلی سریع آن را از دیگر سایت ها شناسایی کند. هر چند ساعتی که برای رنگ ها، طراحی و گرافیک صرف می کنید را کنار بگذارید و تنها طی چند دقیقه با استفاده از این ابزار کار خود را راه اندازید. 


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Favicon Generator Tool qr img

 


اشتراک گذاری