محاسبه ارزش لینک

محاسبه ارزش لینک

(Link Price Calculator)

تا 100 آدرس می توانید وارد نمایید (هر آدرس در یک خط!)محاسبه ارزش لینک

در گذشته، صاحبات وب سایت ها و تبلیغ کنندگان، برای تخمین زدن قیمت مناسب برای لینک ها و یا تبلیغات لینک متنی مشکل داشتند. لینک ها نقش اساسی و بسیار مهمی را در بهینه سازی موتورهای جستجو دارند. به همین خاطر خیلی از صاحبان وب سایت ها به خریدن لینک های باکیفیت می پردازند. اگر میخواهید به صرفه بودن لینکی را محاسبه کنید، میتوانید از این ابزار استفاده کنید.