امنیت ایمیل

(Email Privacy)


یک آدرس وارد نماییدامنیت ایمیل

ارائه دهندگان سرویس ایمیل همیشه از حریم خصوصی ایمیل های خود محافظت می کنند. کاربران باید برای حفظ کردن شناسه ایمیل خود، رمزعبور خود را هر چند وقت یکبار تغییر دهند. همینطور ایمیل هایی با عنوان اسپم را باز نکنند. وظیفه email privacy این است که URL ها را بررسی کنند تا دریابند شناسه آدرس وارد شده یک شناسه ایمیل است یا خیر.