ایجاد QR کد حرفه ای

ایجاد QR کد حرفه ای

(QR Code Generator Pro)


رمزنگاری ابعاد: X سطح اصلاح


جمله یا پاراگراف مورد نظر را وارد نمایید
ایمیل موضوع پیام
تلفن
آدرس سایت
نام نام خانوادگی شرکت عنوان تلفن ایمیل آدرس سایت
خیابان شهر استان کد پستی کشور یادداشت
نام نام خانوادگی تلفن ایمیل آدرس سایت
خیابان شهر استان کد پستی کشور
یادداشت
تلفن پیام
نشانی
یا

عرض جغرافیایی طول جغرافیایی
عنوان آدرس سایت
نام وای فای کلمه عبور نوع شبکه


ایجاد کد QR

QR کلمه مختصر شده کد پاسخ سریع می باشد. این کد با علامت تجاری Denso Wave Incorporated به ثبت رسیده است. این کد، یک کد دو بعدی بوده و امکان مشاهده آن از سمت گوشی های هوشمند، تبلت و کامپیوترهای با وب کم یا همان دوربین، هست. بیشتر از چهار هزار کاراکتر در کد QR میتوانند رمزگذاری شوند. زمانی که این کد را می سازید، دیگر نمیتوانید آن را ویرایش کنید. بنابراین اگر میخواهید کد خود را ویرایش کنید باید کد دیگری بسازید. پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور از این کد به جای کدهای سنتی روی آیتم های تجاری استفاده شود. این کدها برای استفاده شخصی و تجاری، هیچ محدودیتی ندارند.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

QR Code Generator Pro qr img

 


اشتراک گذاری