بررسی قدمت دامنه

بررسی قدمت دامنه

(Domain Age Checker)نحوه بررسی کردن قدرت دامنه

قدرت دامنه یا به اصطلاح همان Domain Authority بهترین روشی میباشد که وب سایت Seomoz برای پیش بینی کردن سایت ها در نتایج موتورهای جستجو نشان داده میشود. از قدرت دامنه برای مقایسه کردن یک سایت با دیگر سایت ها و یا برای پیگیری کردن قدرت و اقتدار سایت شما میتوانید چندین بار از آن استفاده کنید. Seomoz با ترکیب کردن همه لینک هایی که به ریشه یعنی صفحه اصلی سایت لینک شده اند و تعداد کلیه لینک ها و MozRank و MozTrust و جند مورد دیگر در یک مقدار به اسم قدرت دامنه، این اعبار از 100 به سایت شما ارائه داده میشود و کلیه موارد سایت شما را بررسی کرده و رنکینگی را به شما ارائه میدهد. میتوان گفت که بهرین نمره و اعتباری میباشد که میتوان با استفاده از آن سایت را مور بررسی قرار داد


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

Domain Age Checker qr img

 


اشتراک گذاری