بررسی قدمت دامنه

بررسی قدمت دامنه

(Domain Age Checker)


یک آدرس وارد نماییدنحوه بررسی کردن قدرت دامنه

قدرت دامنه یا به اصطلاح همان ‏‎ Domain Authorityبهترین روشی میباشد که وب سایت ‏Seomoz ‎‏ برای پیش ‏بینی کردن سایت ها در نتایج موتورهای جستجو نشان داده میشود. از قدرت دامنه برای مقایسه کردن یک ‏سایت با دیگر سایت ها و یا برای پیگیری کردن قدرت و اقتدار سایت شما میتوانید چندین بار از آن استفاده کنید. ‏Seomoz‏ با ترکیب کردن همه لینک هایی که به ریشه یعنی صفحه اصلی سایت لینک شده اند و تعداد کلیه ‏لینک ها و ‏ MozRank‏ و ‏MozTrust‏ و جند مورد دیگر در یک مقدار به اسم قدرت دامنه، این اعبار از 100 به سایت ‏شما ارائه داده میشود و کلیه موارد سایت شما را بررسی کرده و رنکینگی را به شما ارائه میدهد. میتوان گفت ‏که بهرین نمره و اعتباری میباشد که میتوان با استفاده از آن سایت را مور بررسی قرار داد