ساخت بک لینک خودکار

ساخت بک لینک خودکار

(Backlink Maker)


نام دامنه را وارد نماییددر حال بررسی...

ایجاد خودکار بک لینک

با این ابزار می توانید بصورت رایگان برای سایت خود بک لینک ایجاد نمایید

روش کار این ابزار به اینصورت است که پس از ورود آدرس، سایت شما را در تعدادی از سایتهای مختلف جستجو می کند که سایتهای مورد نظر یک لینک به سایت شما می دهند و باعث تولید بک لینک برای سایت شما می شود. بک لینک برای سئو سایت بسیار مهم است و این ابزار کمک کوچکی در این زمینه می باشد.