تبدیل RGB به Hex

(RGB to Hex)


سطوح رنگ قرمز، سبز و آبی را وارد کنید (0-255) و کلید تبدیل را فشار دهید:

رنگ قرمز (R):
رنگ سبز (G):
رنگ آبی (B):
پیش نمایش رنگ:
 
کد رنگ Hex:
کد رنگ RGB:
کد رنگ HSL:

تبدیل RGB به Hex

تبدیل RGB به هگزادسیمال، یک نوع ژنراتور کد رنگ بوده که این اجازه را به شما میدهد تا هگزادسیمال را به RGB مبدل رنگ و گرافیک و HTML تبدیل کند. این ویژگی درواقع یک ابزاری بوده که در زمان ساخت صفحه ها، میتوان به مقادیر ذکر شده اضافه کرد. RGB ها مبدل رنگ هایی هستند که برای مشخص کردن رنگ های خاصی مثل قرمز، سبز، آبی، Hex و RGB بوجود آمده اند. وب سایت ها معمولا رنگ های خود را از رنگ های هگزا استفاده می کنند. این رنگ ها بیشتر با طراح گرافیک در ارتباط هستند. امروزه استفاده از این ویژگی بین طراحان رایج و بسیار محبوب شده اند.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

RGB to Hex qr img

 


اشتراک گذاری