Mozrank بررسی

(Mozrank Checker)


یک آدرس وارد نماییدMozrank بررسی

MozRank، از محبوب ترین و بهترین ابزارها، برای اندازه گیری قدرت دامنه و صفحه وب سایت است. بیشتر مدیران وب سایت ها و کارشناسان سئو، از MozRank برای بهینه سازی موتورهای جستجو استفاده می کنند. MozRank بوسیله شرکتی که ابزارهای بهینه سازی موتورهای جستجو را می سازد، ساخته شده. این ابزار از صفحات وب مبتنی بر صفحات مشابه در وب بوده که به آن ها مرتبط بوده، به این معنی که اگر این ابزار جزو صفحات پیوند بالا بوده باشد، اینکه MozRank صفحات پیوندی بیشتری دریافت کند، احتمال بیشتری دارد.