رمزگذاری یا رمزگشایی URL

رمزگذاری یا رمزگشایی URL

(URL Encoder / Decoder)

متن را که میخواهید رمزگذاری یا رمزگشایی کنید را وارد کنید:رمزگذاری یا رمزگشایی URL

URL encoding در رشته پرس و جو و همینطور به عنوان شناسه منبع یکسان URL است. تنها چیزی که کاربران میخواهند رمزگذاری URL روی نمادهای ویژه می باشد. بنابراین اگر قصد دارید به صورت رایگان و البته آنلاین URL خود را رمزگذای کرده و یا رمزشایی کنید، از URL Encoder / Decoder استفاده کنید.